REGULAMIN

Warunki handlowe kierują się kodeksem handlowym Czeskiej Republiki nr.513/191 Sb. W brzmieniu późniejszych przepisów i dalej kierują się podanymi poniżej warunkami.

Zamówienie produktu na www

 • Ewentualne zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego są wiążące i oznaczają akceptację warunków handlowych i procedury reklamacji.
 • Dane podane w zamówieniu muszą być zawsze prawdziwe i dokładne.
 • Miejsce dostawy jest miejscem podanym przez kupującego w zamówieniu.
 • Ewentualne dane w zamówieniu są poufne i nie są udzielane osobom trzecim.

Opłata za produkt i czas dostawy:

Opłatę za towar można można dokonać w następujące sposoby:

 • przedpłata na konto sprzedającego nr 15124019651111001072452089 z podanym w tytule nr zamówienia, które sprzedający wysyła kupującemu z potwierdzeniem zamówienia. Umowa kupna jest ważna przez 14 dni od daty otrzymania faktury prze kupującego. Po upływie 14 dni umowa będzie nieważna, a zamówienie, którego ona dotyczy anulowane.
 • płatność on-line za pośrednictwem bramki GoPay, która przekieruje kupującego do wybranego przez niego banku.

Możliwości dostawy:

 • przedpłata na konto- towar będzie odesłany następnego dnia roboczego od dnia zapisania się wpłaty na naszym koncie.
 • płatność on-line – towar będzie wysłany następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przez przez firmę GoPay wykonanej płatności.
 • odbiór osobisty jest możliwy po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr +48 697797806 i ustaleniu daty i godziny odbioru. Odbiór osobisty jest pod adresem: Themira s.r.o., Nad Potokiem 62, 57-350 Kudowa Zdrój lub w magazynie firmy w mieście Cerveny Kostelec.

Prawo odstąpienia od umowy

 • Kupujący ma prawo odstąpić od umowy do 14 dni bez podania przyczyny. Po upłynięciu tego terminu traci prawo do zwrotu bez podania przyczyny.
 • W celu skorzystania z tego prawa kupujący musi poinformować sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail info@terrymoda.pl lub listownie na adres: Themira s.r.o., Nad Potokiem 62, 57-350 Kudowa Zdrój.
 • W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy kupujący musi podać nr zamówienia oraz specyfikację zwracanego materiału oraz jego ilość. Odstąpienie od umowy zaczyna przebiegać z dniem dostarczenia zwróconego towaru sprzedającemu.
 • Kupujący powinien do 14 dni zwrócić towar sprzedającemu nieuszkodzony, nieużywany z wszystkimi dokumentami potwierdzającymi jego zakup, które otrzymał przy zakupie.
 • Jeżeli towar został przez kupującego uszkodzony, sprzedawca ma prawo odmówić kupującemu zwrócenia towaru lub obniżyć jego wartość.
 • Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu towaru przez konsumenta do sklepu internetowego.
 • Sprzedający zwróci kupującemu wartość zwracanego towaru wraz kosztem jego dostawy.
 • Sprzedający jest zobowiązany zwrócić pieniądze kupującemu, w ciągu 10 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia odstąpienia od umowy, na podany przez kupującego nr konta bankowego.

Okres gwarancji

Okres gwarancji obowiązuje od dnia otrzymania produktu przez kupującego tzn. dnia podanego na fakturze.

Ustawowy okres gwarancji wynosi na dzień dzisiejszy 24 miesięcy, jeśli kupujący ze sprzedającym nie domuwią się inaczej.

Wszystkie wyżej podane warunki będą obowiązywać klienta z dniem odesłania wiążącego zamówienia (umowy kupna).

 

Zasady ochrony danych osobowych

W firmie THEMIRA s.r.o., REGON (IČ): 60914980 z siedzibą przy Okružní 974, 549 41 Červený Kostelec, dalej jako „firma“ przykładamy wielką wagę do ochrony danych osobowych, ponieważ wiemy, jakie znaczenie dla osób prywatnych ma ochrona danych osobowych. W tym dokumencie wyjaśnimy, które dane dotyczące naszych klientów i użytkowników sklepu internetowego przetwarzamy, na podstawie jakiego statusu prawnego, do jakich celów ich używamy lub przekazujemy oraz jakie prawa posiadają nasi klienci w ramach przetwarzania ich danych osobowych.

Firma zobowiązuje się przestrzegać Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie RODO“ i postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Dz. U. Republiki Czeskiej w aktualnym brzmieniu oraz przestrzegać innych praw obowiązujących w tej sferze. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych klientów innym organizacjom międzynarodowym ani poza granice Unii Europejskiej.

1. Dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest THEMIRA s.r.o., REGON (IČ): 60914980 z siedzibą przy Okružní 974, 549 41 Červený Kostelec. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: Lenka Neumannová, tel.: +420 603 832 550.

2. Matryca przetwarzania danych osobowych

Opis przetwarzaniaCel przetwarzaniaUżywane dane osoboweUzyskanie zgodyOkres używania
Dane do zamówienia Realizacja dostawy zamówienia Dane kontaktowe i dane do faktury Realizacja umowy, zamówienia W okresie obowiązywania umowy, zamówienia
Reklamacje Proces reklamacji Dane do faktury Realizacja umowy W okresie rozpatrywania reklamacji
Fakturowanie Wystawienie faktur Dane do faktury Zobowiązanie prawne Ustawa o podatku VAT 10 lat
Wysłanie ofert Informacje o nowych produktach i usługach Adres e-mail Uzasadniony interes Do momentu wyrażenia sprzeciwu
Zachowania i ustawienia użytkowników Podwyższenie jakości i komfortu usług Ustawienia dla zarejestrowanego konta (ilość pieczątek, dane kontaktowe, produkty obserwowane/ulubione, zachowanie podczas czytania newsletterów) oraz dla wszystkich odwiedzających (dane dot. zachowań podczas odwiedzania sklepu internetowego) więcej informacji - dokument „cookies Uzasadniony interes Do momentu wyrażenia sprzeciwu

Szczegóły zamówienia

Sens przetwarzania: & nbsp; Zabezpieczenie dostawy zamówienia

Dane osobowe, których dotyczy problem: & nbsp; Informacje kontaktowe i rozliczeniowe

Uzyskiwanie zgody:  wykonanie umowy, zamówienie

Czas przechowywania: & nbsp; W okresie obowiązywania umowy zamów

Skargi

Sens przetwarzania: & nbsp; dla procesu reklamacyjnego

Dane osobowe, których dotyczy problem: & nbsp; informacje rozliczeniowe

Uzyskanie zgody: & nbsp; Wykonanie umowy

Oszczędź czas: & nbsp; w okresie reklamacyjnym

Płatności

Sens przetwarzania: & nbsp; Zapewnienie rozliczeń

Dane osobowe, których dotyczy problem: & nbsp; informacje rozliczeniowe

Uzyskiwanie zgody: & nbsp; Obowiązek prawny Ustawa o podatku VAT

Czas przechowywania: & nbsp; 10 lat

Wysyłanie ofert

Sens przetwarzania: & nbsp; Informacje o nowych towarach i usługach

Dane osobowe, których dotyczy problem: & nbsp; adres e-mail

Uzyskiwanie zgody: & nbsp; uzasadniony interes

Czas zgłoszenia: & nbsp; do sprzeciwu

Zachowanie i ustawienia użytkownika

Sens przetwarzania: & nbsp; poprawa i komfort usług

Dane osobowe, których to dotyczy: & nbsp; ustawienia zarejestrowanego konta (liczba pieczątek, informacje kontaktowe, śledzone / ulubione produkty, zachowanie podczas czytania newsletterów) i dla wszystkich odwiedzających (dane o zachowaniu w e-sklepie) Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „ pliki cookie

Uzyskiwanie zgody: & nbsp; uzasadniony interes

Czas zgłoszenia: & nbsp; do sprzeciwu

Wyjaśnienia dotyczące matrycy w tabeli:
Uzyskanie zgody – uzasadnione prawnie powody przetwarzania danych, określone w Rozporządzeniu RODO - art. 6 i 9. 
Okres używania – pozycja, która definiuje na jaki czas dane osobowe są zapamiętywane, ew. przetwarzane.
Jeśli dane są przetwarzane na mocy tytułu prawnego: „Zawarcie lub realizacja umowy“ dane osobowe klienta są niezbędne do pomyślnego zawarcia / procesu oraz dokończenia realizacji zamówienia lub umowy, ponadto należy je przechowywać i przetwarzać w ramach podanego okresu oraz zakresu obowiązków określonych przez prawo - nie możemy ich ograniczać ani usuwać.

3. Prawa klienta w ramach przetwarzania jego danych osobowych

Tak, jak nasza firma posiada prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych, również klient posiada określone prawa w ramach przetwarzania jego danych osobowych. Należą do nich:

Prawo dostępu do danych
Klient ma prawo wiedzieć, które jego dane są przetwarzane, w jakim celu, przez jaki okres, gdzie je zdobywamy, komu je przekazujemy, kto oprócz nas je przetwarza oraz jakie inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych klient posiada. Te kwestie zostały wyjaśnione w części: „Zasady ochrony danych osobowych”. Klient może poprosić o kopię danych, które posiadamy. Kopia jest sporządzana w zwykłym formacie w zależności od naszych możliwości (nie wystawiamy kopii wg indywidualnych wymagań klienta). Istnieją wyjątkowe sytuacje, w których nie możemy przygotować kopii: jeśli udostępnione dokumenty mogą zagrozić prawom i wolnościom innych osób oraz postanowieniom Rozporządzenia RODO (dane osobowe innych osób, ochrona tajemnicy handlowej, prawo do własności intelektualnej itd.).

Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych
Jeśli klient stwierdzi, że należy uzupełnić dane osobowe, które gromadzimy / przetwarzamy, może zażądać przeprowadzenia takich działań.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Jedynie w niektórych przypadkach możemy usunąć dane osobowe klienta. Do takich należą sytuacje, kiedy:

 • nie potrzebujemy już danych osobowych klienta oraz upłynął ich okres przetwarzania / przechowywania;
 • klient cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pod warunkiem, że chodzi o dane, do których niezbędna jest zgoda klienta, oraz nie mamy innych powodów, dla których musielibyśmy dalej je przetwarzać;
 • klient może skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a firma stwierdzi, że już nie istnieje żadny uzasadniony interes, który mógłby uprawniać do przetwarzania danych bądź uważamy, że przeprowadzane przez nas przetwarzanie danych osobowych nie jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Nadal nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe klienta zostaną usunięte. To prawo nie obowiązuje w przypadku, jeśli przetwarzanie danych osobowych klienta jest nadal niezbędne do wykonywania naszych zobowiązań prawnych albo ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
To prawo dotyczy przetwarzania danych z tytułu uzasadnionego interesu. Do ograniczenia w przetwarzaniu danych dojdzie w przypadku zgłoszenia sprzeciwu - ograniczenia w sferze przetwarzania będą obowiązywać przez okres rozpatrywania wniesionego sprzeciwu.

Prawo do przenoszalności danych
Klient ma prawo uzyskać wszystkie swoje dane osobowe, które nam udostępnił, a które przetwarzamy na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy. Dane osobowe klienta udostępnimy w formie ustrukturyzowanej - powszechnie używanym odczycie maszynowym. Możliwość przeniesienia danych na prośbę klienta może dotyczyć wyłącznie tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany w swoich elektronicznych bazach danych.

Prawo do sprzeciwu
Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które jest realizowane na podstawie naszego uzasadnionego interesu. W przypadku działań marketingowych przestaniemy przetwarzać dane osobowe klienta, w innych sytuacjach możemy to również zrobić, jeśli nie będziemy posiadać uzasadnionych powodów do ich dalszego przetwarzania.

Prawo do wniesienia skargi
Tak jak w przypadku powyższych praw klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Klient może skorzystać z tego prawa zwłaszcza w przypadku, jeśli stwierdzi, że jego dane osobowe przetwarzamy w sposób nieprawidłowy albo niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Które dane osobowe przetwarzamy i komu je przekazujemy?

Opisane dane osobowe są przetwarzane przez administratora – naszą firmę. Wyznaczamy określone cele, w jakich dane klienta są gromadzone, określamy środki, za pomocą których je przetwarzamy oraz ponosimy odpowiedzialność za ich należyte używanie.

Dane osobowe klienta możemy również przekazywać innym podmiotom, które pełnią rolę administratora danych lub które je przetwarzają:

 • operatorzy systemów płatniczych
 • partnerzy odpowiedzialni za transport i przesyłki
 • dostawcy towarów lub centra serwisowe producentów w przypadku procedury reklamacji
 • portale reklamowe i społecznościowe (Google, Facebook, Instagram, Seznam)
 • dostawcy usług w chmurze oraz technologii IT - zapewniających działanie naszych systemów
 • Firmy przetwarzające dane oraz firmy świadczące usługi marketingowe i używające narzędzi marketingowych

5. Jak klient może egzekwować swoje prawa?

Aby móc skorzystać z przysługujących praw, klient może złożyć podanie i przekazać je naszej firmie w następujący sposób:

Osobiście:
W siedzibie naszej firmy sprawdzimy tożsamość klienta w oparciu o dowód osobisty lub paszport, następnie sporządzimy wspólnie podanie i sprecyzujemy termin jego rozpatrzenia. Nie możemy przyjąć żadnego podania bez potwierdzenia tożsamości klienta.

W ustalonym terminie, ponownie po potwierdzeniu tożsamości klienta, przekażemy osobiście „Decyzję dot. podania” oraz związane z nią materiały.

Jeśli klient zażąda więcej niż jednej kopii dokumentu, mamy prawo do naliczenia opłaty odpowiadającej poniesionym kosztom administracyjnym. Czynności związane z egzekwowaniem praw klienta są realizowane bezpłatnie. Jeśli jednak wnioski zostaną ocenione jako ewidentnie niezasadne lub nieadekwatne, zwłaszcza jeśli będą wielokrotnie ponawiane, możemy naliczyć opłatę administracyjną lub odmówić rozpatrzenia wniosku.

Elektronicznie:
Klient może wysłać podanie na e-mail: info@terrymoda.pl. Podanie musi być opatrzone ważnym podpisem elektronicznym, bez tego potwierdzenia tożsamości nie możemy go przyjąć.

W podaniu należy wpisać:

 • Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, data urodzenia
 • Prawo, które klient chce egzekwować
 • Podać szczegółowe informacje dotyczące podania, np. w przypadku wniosku o zmianę – prawidłowe dane
 • Telefon – do ew. podania dodatkowych informacji i uzgodnienia dalszych działań

Jeśli zajdą wątpliwości co do tożsamości klienta, mamy prawo poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia.

Dbamy o Twoją prywatność

Ten sklep internetowy przechowuje pliki cookies, które pomagają mu w prawidłowym funkcjonowaniu. Korzystając z naszych usług wyrażasz zgodę na ich używanie.

Zezwól na wszystkoUstawienia szczegółowe